Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Eπιστροφή φόρου 2014: πώς και πότε θα πάρετε τα χρήματα σας...

Αργά αλλά σταθερά, το υπουργείο Οικονομικών θα αρχίσει να επιστρέφει χρήματα από επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ καθώς από την Παρασκευή δόθηκε η δυνατότητα στους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ να ελέγχουν ηλεκτρονικά ποιοι χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία και ποιοι όχι προκειμένου να κάνουν τους απαραίτητους συμψηφισμούς.
 Από τον Ιούλιο περιμένουν οι δικαιούχοι –εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες συνολικά- να πάρουν την επιστροφή φόρου 2014 που τους αναλογεί. Έμπλεξαν όμως με την απόφαση που προβλέπει ότι πρέπει να γίνεται συμψηφισμός οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία με τις απαιτήσεις από επιστροφές φόρου. Πέρασαν οι μήνες μέχρι να βρουν τρόπο τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών να υλοποιήσουν την απόφασή τους και φτάσαμε πλέον λίγες ημέρες πριν αλλάξει ο χρόνος να αγωνιούμε πότε και αν θα μπουν χρήματα στον τραπεζικό μας λογαριασμό. Μετά πολλών κόπων και βασάνων, το υπουργείο Οικονομικών κατάφερε να εγκαταστήσει σε όλες τις εφορίες της χώρας μια ηλεκτρονική εφαρμογή που επιτρέπει στον υπάλληλο της εφορίας να βλέπει αν ο δικαιούχος της επιστροφής χρωστάει στα ασφαλιστικά ταμεία ώστε να κάνει τον συμψηφισμό. Αν εντοπιστούν χρέη, τα χρήματα παρακρατούνται υπέρ των Ταμείων και στον φορολογούμενο αποδίδεται η διαφορά.
Τη διαδικασία των επιστροφών, θα τρέξει πλέον η κάθε εφορία ξεχωριστά. Ο υπάλληλος για έναν προς έναν τους ΑΦΜ με τις επιστροφές, θα κάνει τον έλεγχο μέσα από τον υπολογιστή του και μόλις τον ολοκληρώνει θα δίνει εντολή τα χρήματα να κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό. Εννοείται ότι η διαδικασία θα πάρει χρόνο οπότε μην περιμένετε ότι θα βρείτε όλοι τα χρήματά σας πριν από τις γιορτές. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι φορολογούμενοι, προκειμένου να πάρουν πίσω τα χρήματά τους θα χρειαστεί να τρέξουν στο ασφαλιστικό ταμείο από το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίσουν βεβαίωση μη οφειλής. Αυτό θα συμβεί σε περίπτωση που οι υπάλληλοι της εφορίας δεν θα μπορέσουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της ΗΔΙΚΑ να εντοπίσουν αν χρωστάει ή όχι στο ασφαλιστικό ταμείο.
 Τη διαδικασία επιστροφής φόρου 2014 περιγράφει και πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Οικονομικών η οποία αναφέρει: Κατά την εξόφληση εκκαθαρισμένων επιστροφών Φ.Π.Α. και Φ.Ε. από τη Φορολογική Διοίκηση, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 1. Συμψηφίζονται τα ποσά προς επιστροφή με βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές, κατά τις διατάξεις του ν.4174/2013 και του ν.δ.356/1974(Κ.Ε.Δ.Ε.),και διενεργείται παρακράτηση αυτών κατά τις διατάξεις περί έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής. 2. Στη συνέχεια, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, υποβάλλονται αιτήματα συμψηφισμούστην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης ως εξής: Α) Συγκεντρωτικά, από την Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής ΔΗΛΕΔ) με ηλεκτρονικό αρχείο. Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ επεξεργάζεται το αρχείο αυτό και το επιστρέφει το αργότερο, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του, με σήμανση σε κάθε εγγραφή, η οποία πληροφορεί τη Φορολογική Διοίκηση εάν διενεργείται ή όχι συμψηφισμός με οφειλές στους Ο.Κ.Α.. Εναλλακτικά η ανταλλαγή της πληροφορίας μπορεί να γίνει μέσω διασύνδεσης της ΔΗΛΕΔ και της ΗΔΙΚΑ μέσω κατάλληλου μηχανισμού διασύνδεσης σε πραγματικό χρόνο.
Η Φορολογική Διοίκηση ολοκληρώνει τη διαδικασία επιστροφής, όπως κατά περίπτωση ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Β) Μεμονωμένα, από τις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα, με πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, από υπαλλήλους τους,που έχουν πιστοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Ο πιστοποιημένος υπάλληλος καταχωρεί στην εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ ΑΕ τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου της επιστροφής φόρου 2014 και το ποσό που προκύπτει μετά τον συμψηφισμό και την παρακράτηση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και εν συνεχεία υποβάλλει το αίτημα. Η εφαρμογή επεξεργάζεται το αίτημα και επιστρέφει,σε πραγματικό χρόνο (online), το αποτέλεσμα της επεξεργασίας, εμφανίζοντας στην οθόνη τον Α.Φ.Μ., τονA.M.K.A. και τα στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία) του δικαιούχου επιστροφής καθώς καιτην πληροφορία εάν διενεργείται ή όχι συμψηφισμός με οφειλές στους Ο.Κ.Α. Σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστικών οφειλών, στην οθόνη της εφαρμογής εμφανίζονται επιπλέον το ποσότης οφειλής, o Ο.Κ.Α. στον οποίο υφίσταται η οφειλή,ο ΙΒΑΝ λογαριασμός του Ο.Κ.Α. και το παρακρατηθέν ποσό προς συμψηφισμό, ανά Ο.Κ.Α
.Το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην οθόνη της εν λόγω εφαρμογής φέρει μοναδικό αριθμό, την «Ταυτότητα Αιτήματος Συμψηφισμού» (εφεξής ΤΑΣ), δύναται να ανακτηθεί και εκτυπώνεται, προκειμένου να επισυναφθεί στον τίτλο επιστροφής ως δικαιολογητικό εξόφλησης αυτού. 3. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του Α.Φ.Μ. που αναφέρεται στο αίτημα με τα στοιχεία της Βάσης Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών, ειδοποιείται ο δικαιούχος της επιστροφής, προκειμένου να απευθυνθεί στον αρμόδιο Ο.Κ.Α., για να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Εφόσον τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα, ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Εναλλακτικά,δύναται να χορηγηθεί στον δικαιούχο της επιστροφής από τον αρμόδιο Ο.Κ.Α. «Βεβαίωση μη Οφειλής» ή έντυπη ασφαλιστική ενημερότητα, προκειμένου η Φορολογική Διοίκηση να ολοκληρώσει την διαδικασία επιστροφής κατά ανωτέρω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου