Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017

ΕΛΛΑΔΑ. Η απάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη Ο ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ...

Η απάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη18 Όπως είχε δεσμευθεί εξ αρχής, το zougla. gr δημοσιεύει σήμερα τα έγγραφα – ντοκουμέντα τα οποία προσκόμισε η πλευρά του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη ως αποδείξεις προκειμένου να δικαιολογη
θούν οι συνδιαλλαγές της εταιρείας του εφοπλιστή με τους συνεργάτες της στην ζώνη του Περσικού Κόλπου. Τα έγγραφα αυτά αφορούν τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών μεταξύ της εταιρείας συμφερόντων Μαρινάκη « Express Energy», της εταιρείας συμφερόντων του ισοβίτη Μάκη Γιαννουσάκη «G.TANKERS» , της τραπέζης HSBC, της εταιρείας ROYAL BUNKERING & TRADING Co. LLC και της εταιρείας HORIZON ENERGY συμφερόντων ενός εκ των αναφερομένων στην υπόθεση παράνομης διακίνησης καυσίμων ενός Μοχάμεντ. Το πρώτο έγγραφο αφορά την εντολή πληρωμής μέσω της τραπέζης HSBC από την εταιρεία του Βαγγέλη Μαρινάκη «EXPRESS ENERGY» προς την εταιρεία του Μάκη Γιαννουσάκη «G TANKERS» ύψους 409.962 δολαρίων.
 Η ημερομηνία έκδοσης της εντολής που αναγράφεται στο παραστατικό είναι η 1η Αυγούστου του 2013. Το δεύτερο παραστατικό αφορά ένα πρόχειρο χρεωστικό σημείωμα (INVOICE) της εταιρείας Γιαννουσάκη «G.TANKERS» προς την εταιρεία Μαρινάκη «EXPRESS ENERGY» ύψους 409.962 δολάρια. Το χρεωστικό αφορά το πλoίο «SUEZ FUZEYA» πλοιοκτήτης του οποίου είναι ο Μόλαρης. Το τρίτο παραστατικό αφορά πιστωτικό σημείωμα από την εταιρεία «HORIZON ENERGY» προς την εταιρεία Μαρινάκη «EXRESS ENERGY» ύψους 2.404 δολαρίων για φορτίο καυσίμων 4.000 ΜΤ FO στο πλοίο «SUEZ FUZEYA» με ημερομηνία 21/07/2013. Το τέταρτο παραστατικό αφορά πιο αναλυτική κίνηση λογαριασμού μέσω της τραπέζης HSBC για την ίδια υπόθεση από την οποία κίνηση φαίνεται η αποστολή των 409.962 δολαρίων από την εταιρεία Μαρινάκη «EXPRESS ENERGY» προς την εταιρεία Γιαννουσάκη «G TANKERS» αλλά καταγράφονται και οι επιμέρους συναλλαγές για προμήθεια καυσίμων από εταιρείες όπως οι «FOS NAFTIKI ETAIREIA», CHEMOIL INTERNATIONAL LTD», «ALMA MARITIME LIMITED», «FIVE OCEAN SALVAGE CONSULTANTS» και «TOTAL MARKETING SERVICES». Στο παραστατικό αυτό αναγράφονται αναλυτικά και τα ποσά της προμήθειας που αναλογεί σε κάθε μία των παραπάνω εταιρειών. Το πέμπτο παραστατικό αφορά BUNKER DELIVERY NOTE από την ROYAL BUNKERING &TRADING Co LLC με έδρα το λιμάνι Fujairah στα Αραβικά Εμιράτα με αναλυτικά τεχνικά στοιχεία που αφορούν τύπο καυσίμου, τεχνικές λεπτομέρειες παράδοσης του, στοιχεία πυκνότητας και περιεκτικότητας του φορτίου κλπ με ημερομηνία 14/06/2013. Το έκτο παραστατικό αφορά έγγραφο της εταιρείας Μαρινάκη «EXPRESS ENERGY» με το οποίο βεβαιώνεται η συναλλαγή μέσω του πλοίου SUEZ FUZEYA και η είσπραξη του ποσού ύψους 416,772 δολαρίων . Από την διαφορά μεταξύ του ποσού των 409.962 δολαρίων και των 416.772 δολαρίων προκύπτει προφανώς η σχετική προμήθεια. Τα παραστατικά Όπως είναι φυσικό εμείς δεν είμαστε σε θέση να ελέγξουμε με ακρίβεια την εγκυρότητα των παραπάνω στοιχείων που προσκόμισε η πλευρά του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη. Είναι προφανές πώς τα στοιχεία αυτά μπορούν να ελεγχθούν μόνον από την Δικαιοσύνη η οποία έχει την δυνατότητα πρόσβασης και ανίχνευσης όλων αυτών των συναλλαγών μέσω τραπεζικών λογαριασμών κλπ. Χρειάζεται εξειδίκευση και τεχνική επάρκεια των ελεγκτών. Ωστόσο μπορούν να διατυπωθούν ήδη ορισμένα ερωτήματα τα οποία αν απαντηθούν θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο αλλά και θα καταδείξουν (κυρίως) ποιος λέει την αλήθεια και πότε διατυπώνει αυτήν την αλήθεια. Με κάθε επιφυλακτικότητα λοιπόν σημειώνονται τα εξής: 1) Το έμβασμα της HSBC (πρώτο παραστατικό) προς την εταιρεία Γιαννουσάκη «G TANKERS» δεν αναγράφει όνομα πλοίου. 2) Υφίσταται ζήτημα νομιμότητας του INVOICE της εταιρείας «G TANKERS» (δεύτερο παραστατικό) διότι προφανώς είναι ανεπίσημο. 3) Το Bunker Delivery Note της εταιρείας ROYAL με όλα τα τεχνικά στοιχεία της συγκεκριμένης διακίνησης καυσίμων έχει εκδοθεί την 14η Ιουλίου του 2013 ενώ το έμβασμα πληρωμής φέρει ημερομηνία 1η Αυγούστου 2013, δηλαδή μετά από δύο περίπου εβδομάδες. 4) Η τυπική διαδικασία που ακολουθείται σε πετρέλευση – ανεφοδιασμός με καύσιμα πλοίου είναι η ακόλουθη: Η πλοιοκτήτρια εταιρεία, εν προκειμένω του Suez Fuzeya, απευθύνεται σε Broker πώλησης πετρελαίων. Ο «Broker» απευθύνεται με την σειρά του στον λεγόμενο physical supplier (επί παραδείγματι στις γνωστές εταιρείες Mobil, Shell, Aramco κλπ) προκειμένου να προμηθευτεί τις αναγκαίες ποσότητες που θα παραδοθούν τελικά για ανεφοδιασμό στο πλοίο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση άνθρωποι που γνωρίζουν καλά την αγορά επισημαίνουν πώς:
 1) Η Express Energy πληρώνει την G Tankers με 409.662 δολάρια για πετρέλαια του πλοίου Suez Fyzeha για πετρέλευση. Ως τι καταβάλει το ανωτέρω ποσό; Ως Broker; Αν αυτό ισχύει τότε θα πρέπει να υφίσταται παραστατικό με έμβασμα αγοράς της ποσότητας από κάποιον physical supplier όπως την τοπική Aramco επί παραδείγματι.
 2) Θα πρέπει να υφίσταται και εξοφλητική απόδειξη της πλοιοκτήτριας εταιρείας (της G Tankers του Γιανουσάκη εν προκειμένω) στην οποία θα καταγράφεται η εξόφληση της Express Energy του Βαγγέλη Μαρινάκη.
 3) Σε ένα εκ των παραστατικών φαίνεται να πληρώνει την Express Energy η εταιρεία ALMA MARITIME αντί της διαχειρίστριας EMPIRE ΝAVIGATION.
 4) Αναφέρεται στο Bunker Delivery Note πώς το πλοιάριο που παρέδωσε καύσιμα στο Suez Fuzeya φέρει το όνομα MT Athens 99. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του; 5) Έχει σχέση η G Tankers Γιαννουσάκη με αυτό το πλοιάριο; 6) Η πληρωμή της Express Energy προς την G Tankers πραγματοποιήθηκε στον λογαριασμό AED: 701100900 30 2000 11 329. Στις περιπτώσεις των πλοίων της εταιρείας «Capital» του Βαγγέλη Μαρινάκη « APOSTOLOS» και «ALKIVIADIS» αντίστοιχες πληρωμές της ως άνω εταιρείας προς την G Tankers του Γιαννουσάκη πραγματοποιήθηκαν στον λογαριασμό AED: 900 302 000 11 328. Αποτυπώνεται δηλαδή πώς η G Tankers του Γιαννουσάκη εκδίδει τιμολόγια με διαφορετικό λογαριασμό ως προς τα πλοία Μαρινάκη (λήγει σε 328) και με διαφορετικό λογαριασμό για την επίμαχη υπόθεση με την οποία ασχολούμεθα, δηλαδή του Suez Fuzeya (ο λογαριασμός λήγει σε 329).
Στο σημείο αυτό χρειάζεται προφανώς μία καλή διευκρίνιση. Συμπληρωματικά ως προς το ρεπορτάζ αναφέρεται και το εξής. Όταν είχε ερωτηθεί η πλευρά Μαρινάκη γιατί δεν έσπευσε τότε, όταν ξέσπασε η υπόθεση του ναρκοπλοίου NOOR 1, να καταθέσει στις ανακριτικές αρχές όλα τα παραπάνω παραστατικά, προκειμένου να καταδείξει ότι διατηρούσε μεν επιχειρηματικές σχέσεις με τον Γιαννουσάκη και το κύκλωμα του Περσικού Κόλπου αλλά ουδεμία ανάμιξη είχε στην υπόθεση της ηρωίνης, η απάντηση συνεργάτη του εφοπλιστή ήταν η ακόλουθη: «Φοβηθήκαμε την δυσφήμιση».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου