Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ. Επίδομα έκπληξη από ΟΑΕΔ: Ποιοι άνεργοι παίρνουν 1.000 ευρώ!...

Την χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) ανά άνεργο της επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ &ΧΗΜΙΚΑ ΕLFΕ ABEΕ» απο τον ΟΑΕΔ προβλέπει απόφαση του υπουργείου Εργασίας. Ειδικότερα εγκρίνεται η χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) ανά άνεργο της επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΧΗΜΙΚΑ ELFE ABEE», που έλαβε Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας από την ανωτέρω επιχείρηση και μέχρι σήμερα παραμένει εγγεγραμμένος άνεργος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 επιδοτούμενος ή μη. Τα δικαιολογητικά Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει μετά την προσκόμιση καταλόγου από το σωματείο των εργαζομένων, και σχετικού ελέγχου από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, βάσει του οποίου θα προκύπτει η εργασιακή σχέση με την επιχείρηση, στον οποίο θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
 α) Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο κάθε δικαιούχου.
 β) Ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών.
γ) Ο αριθμός μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης (AMΚΑ).
 δ) Ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ). ε) Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού του (με πρώτο όνομα του δικαιούχου της ως άνω οικονομικής ενίσχυσης), καθώς και του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού του (ΙΒΑΝ). Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ των δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης και του ΟΑΕΔ επιλύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ. Από την απόφαση για την χορήγηση του επιδόματος προκαλείται δαπάνη ύψους εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (170.000€) περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου