Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016

ΧΡΗΜΑ. ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ.Θα δηλώνονται τα πάντα ΑΚΙΝΗΤΑ, ΤΙΜΑΛΦΗ ΚΑΙ ΛΕΦΤΑ ΣΤΟ... ΣΤΡΩΜΑ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ...

Θα δηλώνονται τα πάνταΜόνο ηλεκτρονικά θα γίνεται από την 1η Οκτωβρίου η συμπλήρωση του νέου «Πόθεν Έσχες», με χιλιάδες φορολογούμενους (βουλευτές, ιατροί, δημόσιοι υπάλληλοι, αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) να είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν χρήματα που διατηρούν εκτός τραπεζικού συστήματος και τα οποία βρίσκονται σε θυρίδες, συρτάρια γραφείου και στρώματα κρεβατιών -με την προϋπόθεση όμως ότι το σύνολο του ποσού ξεπερνά τα 15.000 ευρώ. Οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων «πόθεν έσχες» θεωρείται μια πρόβα για το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο
 Με στόχο τη «λιγότερη γραφειοκρατία» και τον «αποτελεσματικότερο έλεγχο» για την πάταξη της φοροδιαφυγής, τα Υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης γνωστοποίησαν με κοινή τους απόφαση πώς «με τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης δηλώνονται τα φυλασσόμενα εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων και ιδίως μετρητά, τιμαλφή, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι, όταν το μεν συνολικό ποσό των μετρητών υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, η δε συνολική αξία των λοιπών υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Τα προαναφερόμενα ποσά αφορούν αθροιστικά υπόχρεο, σύζυγο και ανήλικα τέκνα». Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των φετινών δηλώσεων «πόθεν έσχες» προσδιορίστηκε με τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που ψηφίστηκε στη Βουλή, από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, ενώ οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις έχουν ήδη εκδοθεί και οι υπόχρεοι μπορούν να λάβουν ήδη μια πρώτη… γεύση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pothen.gr.
 Οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων «πόθεν έσχες» θεωρείται μια πρόβα για το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, που έχει εξαγγείλει πολλάκις ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης και το οποίο αναμένεται να μπει στην καθημερινότητα περισσότερων από 8 εκατ. φορολογουμένων από το 2017. Ηλεκτρονικό «φακέλωμα» της περιουσιακής κατάστασης Οι υπόχρεοι καλούνται να συμπληρώσουν 14 διαφορετικούς πίνακες, δηλώνοντας κάθε είδους εισόδημα που απέκτησαν το προηγούμενο έτος, όπως μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικών προϊόντων, καταθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας, θυρίδες, μετρητά εκτός τραπεζών και τιμαλφή, ακίνητα, οχήματα, πλωτά και εναέρια μέσα, συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση και βέβαια όλα τα προσωπικά τους δεδομένα. Οι υπόχρεοι καλούνται να συμπληρώσουν 14 διαφορετικούς πίνακες, δηλώνοντας κάθε είδους εισόδημα που απέκτησαν το προηγούμενο έτος​Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα δοθεί από τις φορολογικές αρχές στους πίνακες 7,8 και 9 όπου θα πρέπει να συμπληρωθούν μετρητά στο… στρώμα αλλά και καταθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας, όπως και τιμαλφή και περιεχόμενα θυρίδων. Ειδικότερα, ο πίνακας 7 αφορά στις θυρίδες σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά ιδρύματα. Σε αυτόν δηλώνονται δικαιούχος και συνδικαιούχοι, το περιεχόμενο ή η μεταβολή, το ίδρυμα που φιλοξενεί τη θυρίδα, η χώρα και το έτος μίσθωσης της θυρίδας. Στον πίνακα 8 παρουσιάζονται τα μετρητά που διατηρούνται εκτός τραπεζικού συστήματος ή εντός θυρίδων, καθώς και τα τιμαλφή, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμοι λίθοι (π.χ. χρυσές λίρες). Απαραίτητα αναγράφεται το όνομα του ιδιοκτήτη ( ο υπόχρεος, σύζυγος ή τέκνα), υφιστάμενη κατάσταση και τυχόν μεταβολή, το είδος, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η αξία κτήσης και η αξία πώλησης, το νόμισμα, ο τρόπος κτήσης, οι πηγές προέλευσης των χρημάτων και το ποσό για κάθε πηγή προέλευσης των χρημάτων. Στον πίνακα 9 εμφανίζονται οι καταθέσεις σε τράπεζες και ταμιευτήρια εσωτερικού και εξωτερικού με ούτε μία, ούτε δύο αλλά… 13 διαφορετικές στήλες στις οποίες ο υπόχρεος καλείται μεταξύ άλλων να συμπληρώσει: τον/τους δικαιούχο/ους, το είδος του λογαριασμού, το IBAN και τα τέσσερα τελευταία ψηφία της προθεσμιακής κατάθεσης, τη χώρα, το υπόλοιπο του λογαριασμού, την ημερομηνία του υπολοίπου, το νόμισμα, τις πηγές προέλευσης των χρημάτων και το ποσό για κάθε πηγή προέλευσης. Αναλυτικά, στους 14 πίνακες οι υπόχρεοι θα πρέπει να συμπληρώσουν:
 1. Στοιχεία υπόχρεου (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός και μητρός, ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα, φορέας, ιδιότητες με τις οποίες υποβάλλεται η δήλωση, κλάδος, βαθμός, καθήκοντα υπόχρεου, ημερομηνία διορισμού, ημερομηνία απόκτησης ιδιότητας, ημερομηνία απώλειας ιδιότητας, διευθύνσεις, τηλέφωνα, κατοχή περιουσίας στο εξωτερικό).
 2. Οικογενειακή κατάσταση (σύζυγος, ΑΦΜ , ΑΜΚΑ, ΑΔΤ συζύγου, ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση συζύγου).
3. Στοιχεία ανήλικων τέκνων (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης).
 4. Στοιχεία οικείων (παππούδες, γιαγιάδες, ενήλικα τέκνα, θετά τέκνα, γονέας, θετός γονέας, αδέλφια).
5. Έσοδα από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος (ποιος τα εισέπραξε, το είδος του εσόδου, το νόμισμα, το συνολικό ποσό).
 6. Μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, ομόλογα και κάθε είδους ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα καθώς και οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν τράπεζας, ασφαλιστικής εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
 7. Θυρίδες σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά ιδρύματα.
8. Φυλασσόμενα εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων μετρητά, τιμαλφή, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι.
 9. Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα.
 10. Ακίνητα - περιουσιακά στοιχεία και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.
 11. Κάθε χρήσης οχήματα.
 12. Πλωτά μέσα.
13. Εναέρια μέσα.
14. Συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση/ νομική οντότητα. Προσοχή στις ανακρίβειες Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τους κωδικούς του φορολογούμενου στο Taxisnet. Σε περίπτωση ανακρίβειας στοιχείων όπως ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, ο υπόχρεος καλείται να προχωρήσει άμεσα σε διόρθωση στο φορολογικό μητρώο​ Σύμφωνα με δημοσίευμα στην «Ημερησία», κατά την πρώτη υποβολή της δήλωσης, θα καταγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία ενώ τα επόμενα έτη, θα δηλώνονται μόνο οι μεταβολές. Κατά την υποβολή, τα βασικά στοιχεία του υπόχρεου, δηλαδή ο ΑΦΜ, το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο εμφανίζονται όπως τηρούνται στο φορολογικό μητρώο.
 Σε περίπτωση ανακρίβειας αυτών, απαιτείται πριν από την υποβολή της δήλωσης, η διόρθωση των ανακριβών στοιχείων στο φορολογικό μητρώο. Τα δεδομένα τα οποία αφορούν στα δηλωθέντα εισοδήματα και αυτά που αφορούν στα ακίνητα του φορολογούμενου, μπορούν να αντληθούν από τον ίδιο τον φορολογούμενο από τις φορολογικές του δηλώσεις και το Ε9. Εναλλακτικά, ο υπόχρεος σε δήλωση «πόθεν έσχες» μπορεί να αποδεχθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης την απευθείας άντληση των δηλώσεων αυτών από το Taxis.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου