Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Ερχονται πέντε νέες κατηγορίες πρακτορείων ΟΠΑΠ –Τι αλλάζει!...

Ερχονται πέντε νέες κατηγορίες πρακτορείων ΟΠΑΠ –Τι αλλάζειΝέες κατηγορίες πρακτορείων και τις προδιαγραφές που απαιτούνται προβλέπει το σχέδιο του νέου κανονισμού του ΟΠΑΠ που βρίσκεται σε διαβούλευση. Ο νέος κανονισμός πρακτόρων, η έκδοση του οποίου είχε δρομολογηθεί πριν από την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ έρχεται να καθορίσει τις διάφορες κατηγορίες πρακτορείων προσαρμοζόμενος αντίστοιχα στη λογική του κανονισμού των VLTs. Ορίζει, επίσης, αποστάσεις πρακτορείων μεταξύ τους καθώς και την απόσταση από σχολεία, ενώ επιβάλει στον ΟΠAΠ τη διαμόρφωση ενός χωροταξικού σχεδιασμού που θα λαμβάνει υπ’ όψη τα εμπορικά, εισοδηματικά και πληθυσμιακά κριτήρια. Ο νέος κανονισμός περιγράφει επακριβώς τις προδιαγραφές ανά κατηγορία πρακτορείων, προβλέπει σαφέστατα τις υποχρεώσεις του υπευθύνου του πρακτορείου με σαφείς υποχρεώσεις και ευθύνες απέναντι στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και το κοινό και επιβάλλει το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων πρακτόρευσης. Τέλος, υποχρεώνει τα πρακτορεία και τον ΟΠAΠ να διασφαλίζουν ότι το κοινό θα ενημερώνεται με τρόπο πλήρη και σαφή. Ο νέος κανονισμός που προωθεί η ΕΕΕΠ θεωρείται απαραίτητος καθώς η εισαγωγή στην ελληνική αγορά των VLTs και άλλων παιχνιδιών που σκέφτεται να ενεργοποιήσει ο ΟΠAΠ,
 απαιτεί να επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος που παρέχονται τα παιχνίδια μέσω του δικτύου του. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς τυχερών παιχνιδιών, «η λειτουργία του bingo, για παράδειγμα, απαιτεί μεγάλους και αποκλειστικούς χώρους διεξαγωγής του παιχνιδιού. Τα VLTs επίσης πρέπει να διατεθούν μέσω αμιγών χώρων αποκλειστικής διάθεσης τους για πολλούς λόγους: εμπορικούς, κοινωνικούς, εποπτικούς και κυρίως για την καταπολέμηση του παράνομου στοιχηματισμού και την εμπέδωση του υπεύθυνου παιχνιδιού». Με το νέο κανονισμό δημιουργούνται πέντε κατηγορίες πρακτορείων και συγκεκριμένα: * Πρακτορεία Τύπου Α’, ήτοι Πρακτορεία διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων σε χώρους μη υγειονομικού ενδιαφέροντος. * Πρακτορεία τύπου Β’, ήτοι Πρακτορεία αποκλειστικής διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα σε αμιγείς χώρους (Gaming Halls). * Πρακτορεία τύπου Γ’, ήτοι Πρακτορεία διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 * Πρακτορεία τύπου Δ’, ήτοι Πρακτορεία διεξαγωγής του Τυχερού Παιγνίου Bingo Lotto σε χώρους υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος (Bingo Halls). * Πρακτορεία τύπου ΣΤ’, ήτοι Πρακτορεία τύπου Α’ ή Γ’ στα οποία εγκαθίστανται Παιγνιομηχανήματα κατά τα προβλεπόμενα για Καταστήματα τύπου ΣΤ’ στον Κανονισμό Διεξαγωγής και έλεγχου Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων. Στον ΟΠΑΠ υποστηρίζουν πως πρόκειται για σημαντική αλλαγή στις κατηγορίες των καταστημάτων αφού με τον προτεινόμενο κανονισμό και την εισαγωγή νέων μορφών καταστημάτων, «ικανοποιούνται οι ανάγκες των πρακτόρων για εκσυγχρονισμό των καταστημάτων και βελτίωση της παικτικής εμπειρίας». Με βάση το νόμο 4141/2013 προβλέπεται ότι η ΕΕΕΠ θα εκδώσει νέο κανονισμό αφού υποβληθεί σχετική πρόταση από τον ΟΠAΠ. Ο νέος κανονισμός συνδέεται και με την πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που επικύρωσε το αποκλειστικό δικαίωμα του ΟΠAΠ στην αγορά τυχερών παιγνίων, με βάση την οποία θεωρείται επιτακτική ανάγκη η σχέση με τους πράκτορες να είναι κανονιστικά εποπτευόμενη. Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΠAΠ «με τον νέο κανονισμό εισάγει νέους κανόνες λειτουργίας και υποστήριξης του δικτύου με στόχο τον καλύτερο έλεγχο, την προστασία, την αναβάθμιση και την βελτιστοποίησή του προς όφελος όλων». Ταυτόχρονα ο ΟΠAΠ, αναλαμβάνει κανονιστικές δεσμεύσεις για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου.
 Για παράδειγμα αποστάσεις από σχολεία, ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας, ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα καταστήματος κλπ, όπως συμβαίνει και με τα καταστήματα VLTs. Επιπλέον, η σταδιακή ενεργοποίηση της ΕΕΕΠ που σήμερα καλύπτει πλέον το σύνολο της αγοράς τυχερών παιχνιδιών επιβάλλει και στον ΟΠAΠ να εναρμονίζεται πλήρως με τους νέους κανόνες της ρυθμιστικής αρχής. Το σχέδιο του νέου κανονισμού πρακτόρων έρχεται να συμπληρώσει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της ΕΕΕΠ, όπως ο κανονισμός για το ξέπλυμα που με πρωτοβουλία της ρυθμιστικής αρχής αλλά και του ΟΠAΠ δόθηκε τέλος σε μία διαδικασία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω δελτίων του οργανισμού. Ο νέος κανονισμός «διαμορφώνει ένα νέο, σύγχρονο περιβάλλον της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσα από ένα πλαίσιο υπεύθυνου παιχνιδιού που θα μπορέσει να καταπολεμήσει αποτελεσματικότερα την παράνομη αγορά, επιβάλλοντας τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου δικτύου του ΟΠΑΠ». Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της ΕΕΕΠ Ευγένιου Γιαννακόπουλου, ο ετήσιος τζίρος της παράνομης επίγειας αγοράς, που αφορά τα μη νόμιμα καταστήματα, υπολογίζεται ότι στα 4 έως 5 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά είναι αρκετά για να γίνει αντιληπτή η τεράστια απώλεια που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια από φορολογικά έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο ΟΠΑΠ μόνο για φόρο επί των μεικτών κερδών του (GGR tax) κατέβαλε πέρυσι 350 εκατομμύρια ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου