Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ. Σε 30 προσλήψεις προχωρεί ο δήμος Πειραιά...

Σε 30 προσλήψεις προχωρεί ο δήμος Πειραιά Στην πρόσληψη 30 ατόμων προχωρεί ο δήμος Πειραιά. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση η σύμβαση εργασίας θα είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Ειδικότερα θα προσληφθούν 14 άτομα με την ειδικότητα (ΤΕ) βρεφονηπιοκόμων, 10 (ΔΕ) βοηθών παιδαγωγών (ΔΕ βοηθών βρεφονηπιοκόμων) και 6 (ΔΕ) μαγείρων.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως 31/7/2015. Σύμφωνα με την ανακοίνωση «οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της αρμόδιας υπηρεσίας στην διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς,
 απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψιν κας Χατζηνικολάου Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 2132022249-50)». Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά http://www.pireasnet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου