Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015

ΕΥΡΩΠΗ. Ευρωστρατός στα σύνορα ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΘΑ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

Τα σχέδια για την ενίσχυση του διασυνοριακού οργανισμού της ΕΕ (Frontex) και για τη λήψη μέτρων για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σώματος συνοριοφυλάκων και ακτοφυλακής που, σε επείγουσες περιπτώσεις, θα μπορούσε να αναπτύσσεται ακόμη και χωρίς την έγκριση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, παρουσιάστηκαν από τον πρώτο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς και συζητήθηκαν με τους ευρωβουλευτές στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα Τρίτη.
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα σχέδια για την ενίσχυση των πόρων και των κανόνων διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα σχέδια για την ενίσχυση των πόρων και των κανόνων διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ στην ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση την οποία κατέθεσε στις 13 Μαΐου 2015. Οι ευρωβουλευτές είχαν ζητήσει από το Συμβούλιο και την Επιτροπή με ψήφισμά τους τον Οκτώβριο του 2013 να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ευρωπαϊκής ακτοφυλακής για την αντιμετώπιση των μεταναστατευτικών ροών στη Μεσόγειο.
 Στις 2 Απριλίου του 2014 το Κοινοβούλιο υποστήριξε επίσης ότι «τα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν πρέπει στο μέλλον να φυλάσσονται με τη στήριξη ευρωπαίων συνοριοφυλάκων, η εκπαίδευση των οποίων θα περιλαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα». Με ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 2015 το ΕΚ ζήτησε από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην επικείμενη αναθεώρηση του κανονισμού για τον Frontex διατάξεις για τη δημιουργία μηχανισμού επεξεργασίας των ατομικών καταγγελιών σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο. Οι νέες προτάσεις της Επιτροπής να αναφέρουν τα εξής
: Ο Frontex θα πρέπει να γίνει ένας ευρωπαϊκός οργανισμός συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, ο οποίος με δικό του προσωπικό 1.500-2.000 ατόμων αλλά και δικό του εξοπλισμό, δε θα χρειάζεται πλέον να βασίζεται εξ ολοκλήρου στις συνεισφορές των κρατών μελών και θα μπορεί σε επείγουσες περιπτώσεις, να αναπτύσσεται χωρίς την έγκριση του κράτους μέλους που το αφορά η περίσταση (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίζει για την ανάπτυξή του μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη). Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, ο οποίος θα αντικαταστήσει τη FRONTEX Η Επιτροπή ουσιαστικά προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, ο οποίος θα αντικαταστήσει τη FRONTEX. Ο οργανισμός αυτός θα δεσμεύσει, ως το 2020 μόνιμο προσωπικό 1.000 ατόμων, ενώ παράλληλα θα μπορεί να αντλεί προσωπικό από μία δεξαμενή 1.500 συνοριοφυλάκων των κρατών-μελών.
 Το προσωπικό από αυτή τη δεξαμενή θα κινητοποιείται εντός τριών ημερών, όταν και όπου κρίνεται απαραίτητο. Θα έχει εποπτικό ρόλο, παρακολουθώντας και αναλύοντας την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Θα προτείνει διορθωτικές δράσεις σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα έχει δικαίωμα άμεσης επέμβασης για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων. O νέος οργανισμός θα μπορεί να συνεργάζεται με τρίτες χώρες και να πραγματοποιεί κοινές επιχειρήσεις με γειτονικές χώρεςΑν ένα κράτος-μέλος αδυνατεί να αντιμετωπίσει την πίεση των μεταναστευτικών ροών, θέτοντας σε κίνδυνο τον χώρο Σένγκεν, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να αποφασίσει την άμεση επέμβαση της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, χωρίς να χρειάζεται να έχει προηγηθεί σχετικό αίτημα από το εν λόγω κράτος-μέλος. O νέος οργανισμός θα μπορεί να συνεργάζεται με τρίτες χώρες και να πραγματοποιεί κοινές επιχειρήσεις με γειτονικές χώρες.
 Επίσης, θα βοηθά στη διαδικασία επιστροφής στις χώρες προέλευσής τους των μεταναστών εκείνων των οποίων η αίτηση χορήγησης ασύλου απορρίπτεται. Προς το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό γραφείο επιστροφών. Παράλληλα θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός παραπόνων για την περίπτωση που ένα άτομο θεωρεί ότι έχουν καταπατηθεί τα δικαιώματά του. Για πρώτη φορά, ο οργανισμός θα έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται ο ίδιος εξοπλισμό και να χρησιμοποιεί ένα απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού που θα παρέχεται από τα κράτη μέλη. Δεν θα υπάρχει πλέον έλλειψη προσωπικού ή εξοπλισμού για τις ευρωπαϊκές συνοριακές επιχειρήσεις. Παρουσιάζοντας την πρόταση, ο αντιπρόεδρος Φρανς Τίμερμανς δήλωσε: «Σε ένα χώρο ελεύθερης μετακίνησης χωρίς εσωτερικά σύνορα, η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης πρέπει να γίνει κοινή ευθύνη. Η προσφυγική κρίση ανέδειξε σαφείς αδυναμίες και κενά στον υπάρχοντα μηχανισμό φύλαξης των συνόρων». Από την πλευρά του, ο επίτροπος Μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος τόνισε:«Σήμερα δημιουργούμε περισσότερη Ευρώπη, για την καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, για την αύξηση των επιστροφών των παράτυπων μεταναστών, για την ενίσχυση του συστήματος ασύλου γι αυτούς που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας και για την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ». Συστηματικοί έλεγχοι των πολιτών της ΕΕ στα εξωτερικά σύνορα
 Προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια εντός του χώρου Σένγκεν, η Επιτροπή προτείνει μια στοχευμένη τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, με τη θέσπιση υποχρεωτικών συστηματικών ελέγχων των πολιτών της ΕΕ στα εξωτερικά χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα. Θα καθιερωθούν υποχρεωτικοί έλεγχοι των πολιτών της ΕΕ με τη χρήση βάσεων δεδομένων, όπως το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), η βάση δεδομένων της Ιντερπόλ για κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα και συναφή εθνικά συστήματα, για να εξακριβώνεται ότι τα πρόσωπα που αφικνούνται δεν συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια. Επίσης, η πρόταση ενισχύει την ανάγκη να εξακριβώνονται τα βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία στα διαβατήρια των πολιτών της ΕΕ σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τη γνησιότητα του διαβατηρίου ή τη νομιμότητα του κατόχου. Οι έλεγχοι θα είναι πλέον υποχρεωτικοί και κατά την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου