Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ. Ποια επαγγέλματα δεν χρειάζονται ταμειακή μηχανη...ενημερωθειτε.

Συνολικά 80 ειδικότητες απαλλάσσονται από την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ). Ειδικότερα, οι επαγγελματίες που δεν είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν ταμειακή μηχανή και να εκδίδουν τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών είναι: 1. Κέντρα αισθητικής 2. Γυμναστήρια 3. Χώρος διαμονής ή φιλοξενίας 4. Εκπαιδευτήριο 5. Παιδικός σταθμός 6.
Κλινική ή θεραπευτήριο 7. Γιατροί και οδοντίατροι, 8. Εκμεταλλευτής χώρων στάθμευσης (πρέπει να εκδίδει αποδείξεις με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη) 9. Εκμεταλλευτής θεαμάτων 10. Πράκτορας κρατικών λαχείων, ΠΡΟ - ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφών 11. Επιχείρηση μεταφοράς προσώπων γενικά, με εξαίρεση τον εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ 12. Κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενος (φυσικό πρόσωπο) ράπτης ή ράπτρια, που επιδιορθώνει ενδύματα και υφασμάτινα είδη 13. Εκμεταλλευτής ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ 14. Κτηνίατρος 15. Φυσιοθεραπευτής 16. Βιολόγος 17. Ψυχολόγος 18. Μαία 19. Δικηγόρος 20. Συμβολαιογράφος 21. Άμισθος υποθηκοφύλακας 22. Δικαστικός επιμελητής 23. Αρχιτέκτονας 24. Μηχανικός 25. Τοπογράφος 26. Χημικός
 27. Γεωπόνος 28. Γεωλόγος 29. Δασολόγος 30. Ωκεανογράφος 31. Σχεδιαστής 32. Δημοσιογράφος 33. Συγγραφέας 34. Διερμηνέας 35. Ξεναγός 36. Μεταφραστής 37. Καθηγητής ή δασκάλος 38. Καλλιτέχνης, γλύπτης ή ζωγράφος ή σκιτσογράφος ή χαράκτης 39. Ηθοποιός 40. Εκτελεστής μουσικών έργων ή μουσουργός 41. Καλλιτέχνης των κέντρων διασκέδασης 42. Χορευτής 43. Χορογράφος 44. Σκηνοθέτης 45. Σκηνογράφος 46. Ενδυματολόγος 47. Διακοσμητής 48. Οικονομολόγος 49. Αναλυτής 50. Προγραμματιστής 51. Ερευνητής ή σύμβουλος επιχειρήσεων 52. Λογιστής ή φοροτεχνικός 53. Αναλογιστής 54. Κοινωνιολόγος 55. Κοινωνικός λειτουργός 56. Εμπειρογνώμονας 57. Ομοιοπαθητικός, εναλλακτικής θεραπείας, 58. Ψυχοθεραπευτής 59. Λογοθεραπευτής 60. Λογοπαθολόγος 61. Λογοπεδικός 62. Διαιτολόγος 63. Διατροφολόγος 64. Εργοθεραπευτής 65. Εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρομύλου για τις δικαιούμενες αμοιβές από την παροχή των σχετικών υπηρεσιών 66. Οι ασχολούμενοι με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ξυλουργός, σιδηρουργός, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, κτίστης και γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες), 67. Κατασκευαστής επιταφίων μνημείων (μαρμαρογλυφείων) 68. Κτηματομεσίτες 69. Γραφείο τελετών 70. Γραφείο συνοικεσίων 71.
 Γραφείο διεκπεραίωσης εμπιστευτικών εργασιών 72. Γραφείο ευρέσεως εργασίας 73. Επιχείρηση ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη συνδρομών, 74. Επιχείρηση ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων 75. Επιχείρηση έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασμών πολυκατοικιών, καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών 76. Επιχείρηση επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων κατοικιών 77. Επιχείρηση μεταφοράς αγαθών 78. Το Δημόσιο, οι Δήμοι και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για τα στοιχεία που εκδίδουν 79.
 Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τα τραπεζικά - πιστωτικά Ιδρύματα και τα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούν 80. Ο εκμεταλλευτής διοδίων για τα παραστατικά διέλευσης των οχημάτων και ο εκμεταλλευτής τουριστικού - ταξιδιωτικού γραφείου. Σημειώνεται ότι για τα επαγγέλματα 1 έως 7 καθώς και για τα επαγγέλματα 14 έως και 77 απαλλάσσονται από τη χρήση ταμειακής μηχανής μόνο εφόσον στις αποδείξεις που εκδίδουν αναγράφουν το όνομα και τη διεύθυνση του πελάτη. Συναλλαγές χωρίς απόδειξη από ταμειακή Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για τις παρακάτω συναλλαγές παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων πώλησης μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού: αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται για πωλήσεις φυσικού αερίου μέσω δικτύου, ύδατος πόσιμου μέσω δικτύου, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος, θερμικής ενέργειας ή παροχής τηλεπικοινωνιακών, ταχυδρομικών, τραπεζικών, χρηματιστηριακών, χρηματοδοτικών εργασιών, καθώς και στις περιπτώσεις είσπραξης ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δημοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης του επαγγελματία, με εξαίρεση τους πωλητές (αγρότες - μεταπωλητές)
 σε λαϊκές αγορές και τους πωλητές αποκλειστικά μέσω πλανοδίου ή υπαίθριου εμπορίου οι οποίοι πρέπει να εκδίδουν αποδείξεις από ταμειακές μηχανές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται «επί πιστώσει» από επιχειρήσεις και επαγγελματίες που χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που από ειδικές φορολογικές διατάξεις, απαιτείται να αναγράφουν επιπλέον δεδομένα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είδος αγαθού ή υπηρεσίας, ποσότητα αγαθού, ονοματεπώνυμο πελάτη, κ.λπ.) αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τη διάθεση ιατρικών συσκευών, χειρουργικών εργαλείων (μίας χρήσης), τεχνητών μοσχευμάτων, προς ασθενείς μέσω θεραπευτηρίων. Καστανάδες, κουλουρτζήδες Επίσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων μέσω ταμειακών μηχανών: ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που πωλούν αγαθά ή προσφέρουν υπηρεσίες αποκλειστικά από σταθερά σημεία μετά από άδεια των αρμόδιων υπηρεσιών.
 Στην απαλλαγή εντάσσονται (ενδεικτικά), οι στιλβωτές υποδημάτων (λούστροι) πωλητές κουλουριών, ψημένων καλαμποκιών, κάστανων, ξηρών καρπών, καρύδας ή άλλων αγαθών ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων (έως 10.000 ευρώ) με εξαίρεση τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης. επιχειρήσεις που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου